Regulamin

Regulamin korzystania ze strony Zgodniezrytmem.pl

§1

Właścicielem strony www.zgodniezrytmem.pl jest Beata Niedzballa, prowadząca działalność gospodarczą 4 Brightness Ltd. na podstawie wpisu do Companies House, Cardiff, Wielka Brytania pod numerem:  12357518 zarejestrowanej pod adresem: 7 Kings Avenue, Manchester, M8 5AS, United Kingdom.

§2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług.

§3

Strona ma na celu informować o świadczonych usługach, tj. konsultacjach online oraz kursach online.

Korzystanie ze strony oznacza pełną akceptuję zarówno Regulaminu strony, jak i Polityki Prywatności.

§4

Wszelkie treści strony są chronione powszechnie obowiązującym prawem, w szcze­gól­no­ści posta­no­wie­niami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

Kopiowanie materiałów zamieszczonych na stronie zgodniezrytmem.pl, w całości lub fragmencie, a także pozostałych elementów stanowiących layout jest zabronione bez zgody Właściciela strony.

§5

Materiały publikowane w ramach strony są wyłącznie informacyjne lub edukacyjne, nie mają na celu leczenia jakichkolwiek dolegliwości lub chorób. Porady zawarte na stronie stosujesz na własną odpowiedzialność. Jeśli stan Twojego zdrowia tego wymaga przed zastosowaniem się do zaleceń skonsultuj się z lekarzem. Zamieszczane tutaj porady nie zastępują porad medycznych.

§6

W ramach strony Zgodniezrytmem.pl dostępne są usługi świadczone drogą elektroniczną. Są to usługi konsultacji psychologicznej, coachingowej czy doradztwa zawodowego w formie rozmowy internetowej z psychologiem prowadzonej przy użyciu komunikatora Skype. Czas trwania tej usługi dla konsultacji indywidualnej wynosi 60 minut.

§7

Usługi psychologiczne świadczone są przez Specjalistów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.)

§8

Usługi i produkty zamieszczone na stronie Zgodniezrytmem.pl są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na poszczególnych stronach z ofertą produktów i usług. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia usługi poprzez formularz, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie usługi.

§9

Celem zamówienia usługi konsultacji Klient powinien wypełnić dostępny na stronie formularz, w którym należy wskazać temat jakiego ma dotyczyć konsultacja oraz wskazań preferowany termin przeprowadzenia konsultacji. Następnie po otrzymaniu danych do przelewu dokonać płatności za konsultację.

§10

Do skorzystania z usługi konsultacji świadczonej w formie rozmowy poprzez komunikator Skype niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem internetowym, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także bezpłatnego oprogramowania Skype umożliwiającego bezpośrednią komunikację głosową. Program jest dostępny do bezpłatnego ściągnięcia ze strony producenta Skype.

§11

Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura obejmująca uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia podczas dokonywania zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności.

§12

Klient powinien poinformować specjalistę o odwołanej konsultacji minimum na 6 godzin przed planowaną konsultacją. Jeżeli tego nie uczyni i odwoła wizytę po tym terminie, konsultacja jest zaliczona jako odbyta. Wyjątkiem może być nagłe zdarzenie losowe.

§13

Regulamin może zostać zmieniony. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o wprowadzonych zmianach na stronie.
W razie jakichkolwiek pytań, bądź zastrzeżeń dotyczących zamieszczanych na stronie treści, skontaktuj się ze mną pod adresem mailowym: beata@zgodniezrytmem.pl